01/24 2019

ประชาสัมพันธ์โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 11

                       โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาคราม อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครราชสีมา แจ้งประชาสัมพันธ์นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนปริยัติธรรมวัดไตรวิทยา อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช  สนใจ----->คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม