01/25 2019

ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด

 

 p1d1uvi1tggh3f7qur1122t2kb4  

     วันที่ 22 มกราคม 2562 ท่านชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ พร้อมคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง  

View the embedded image gallery online at:
http://www.edu101.pao-roiet.go.th/index.php/en/rss/142-p25-1-62?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigProGalleria800ebc0410