01/25 2019

ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด (เชี่ยวชาญ)

 

 p1d293hi9i1qqc10c9561teo12p25  

     วันที่ 25 มกราคม 2562 ท่านชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ พร้อมคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง  

View the embedded image gallery online at:
http://www.edu101.pao-roiet.go.th/index.php/en/rss/150-p25-1-63?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigProGalleria800ebc0410