01/25 2019

การประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียน เพื่อรับพระราชทานทุน การศึกษา โครงการทุนการศึกษาฯ

 

 p1d3ntshmgura3pjnc51m6610l2b  

           วันที่ 15 กุมภาพันธ์ นายธีรชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติพบปะคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียน เพื่อรับพระราชทานทุน การศึกษา โครงการทุนการศึกษาฯ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด   

View the embedded image gallery online at:
http://www.edu101.pao-roiet.go.th/index.php/en/rss/167-2019-02-15-07-35-28?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigProGalleriac76778480a