03/02 2018

พิธีอัญเชิญพระอุปคุตงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561

 

   

         p1c7q1011316j31mknrj1c8r1ehr4

                          วันที่ 2  มีนาคม  2561  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตงานประเพณีบุญผะเหวดประจำปี 2561 

 

                               

View the embedded image gallery online at:
http://www.edu101.pao-roiet.go.th/index.php/en/rss/57-pawat-2?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigProGalleriad4f10811bd