03/04 2018

การประชุมเพื่อติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 

  p1ce09t5sf1sa31hj31qec1n1sqpi5 

         

                     วันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ฝ่ายนิเทศและประเมินผลการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดการประชุมเพื่อติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ณ. ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รกน.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ พบปะและให้แนวทางการจัดการศึกษาแก่คณะครูที่เข้าร่วมประชุม               

 

 

                               

View the embedded image gallery online at:
http://www.edu101.pao-roiet.go.th/index.php/en/rss/70-t-19-61?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigProGalleria4b551eb731