03/04 2018

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.มะอึ

 

  p1ceq3878m13sc1ka1q8urpu93c4 

         

                     วันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖๑ อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการประจำตำบลมะอึ จำนวน ๗๐ คน และผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน ๕ คน

 

                               

View the embedded image gallery online at:
http://www.edu101.pao-roiet.go.th/index.php/en/rss/71-tk30-5-61?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigProGalleriaff8791860b