03/04 2018

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ด้วย QR Code" โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์

 

 p1cld8jgfpppm1sq61qp18v51si56  

         

                     วันที่ 21 สิงหาคม 2561 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ด้วย QR Code" ที่ รร.ทุ่งกุลาประชานุสรณ์  อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยมีท่านทัศนัย  ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ท่านชาติชาย  ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด รกน.ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียน และบุคลากรครู จำนวน 100 คน

 

                               

View the embedded image gallery online at:
http://www.edu101.pao-roiet.go.th/index.php/en/rss/76-qr21-8-62?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigProGalleriac844850a77