Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561

 

 p1cm1n3abep17117hdd2sh27klf  

                             วันที่ 28 สิงหาคม 2561 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม จัดโครงาการรอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น ร้อยเอ็ด โดยท่านนางจุรีพร  สินธุไพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ท่านสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 200 คน

 

Read more: โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561

อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

 

 p1clt5hnd91eks7uk1snk1v6u35lc  

                             วันที่ 24 สิงหาคม 2561 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จำนวน 233 คน โดยจัดกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นซุมบ้า กิจกรรมชมภาพยนต์3มิติ กิจกรรมวาดภาพระบายสี

 

Read more: อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 

 p1cldogs7gl1r1co9j3r1raa8m94  

         

                         กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 จัดโดยมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2561

 

Read more: รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 p1cldjtko310s9bvk1alc1sdh13u55  

         

                         กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงาน ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2561

 

Read more: รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ด้วย QR Code" โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม

 

 p1clt4ac8qq8t13mj6rj1bir8fi7  

       วันที่ 27 สิงหาคม 2561 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ด้วย QR Code" ที่ รร.โพธิ์ทองพิทยาคม  อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โดยมีท่านชาติชาย  ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ  โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียน และบุคลากรครู จำนวน 100 คน  

 

Read more: กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ด้วย QR Code" ...

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ด้วย QR Code" โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 p1cm1oj2d516h61pjc1oan1ed11l5e  

       วันที่ 28 สิงหาคม 2561 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ด้วย QR Code" ที่ รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีท่านทัศนัย  ไวนิยมพงศ์ รองนายกอบจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ  โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียน และบุคลากรครู จำนวน 100 คน